Realizované zakázky 2012

ČOV Ústí nad Orlicí

1.část: objekty česlovny, čerpací stanice, zahuštění kalů, provozní budovy
2.část: objekt regenerace kalu, budova kalového hospodářství, strojovna plynojemu
3.část: dodávka veřejného osvětlení

RD Sluštice

kompletní elektroinstalace a hromosvod

Autodrom Vysoké Mýto

oprava veřejného osvětlení

Rekonstrukce veřejného osvětlení v obci Džbánov

elektroinstalace

RD Pardubice – Pardubičky, Komenského

kompletní elektroinstalace v rámci rekonstrukce